منو بستن
اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

فرهاد سعیدی

مدیر عامل و موسس مدیر اجرایی عضو کمیته حسابرسی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده است

فاطمه رهبری

مدیر عامل عضو کمیته نامزدی و مدیریت رئیس کمیته حقوق و دستمزد عضو کمیته نامزدی و مدیریت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

سایدا مهرابی

مدیر کارخانه رئیس کمیته حقوق و دستمزد عضو کمیته نامزدی و مدیریت

طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته می باسد.

علیرضا امانی

مدیر اجرایی رئیس کمیته حقوق و دستمزد رئیس کمیته حقوق و دستمزد مدیر هیات مدیره

طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای وع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته می باسد.

مهرداد فرهادی

رئیس هیات مدیره رئیس کمیته حقوق و دستمزد رئیس کمیته حقوق و دستمزد

روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته می باشد. طراحان گرافیک است چاپگرها و متون است.