منو بستن

بیست و یکمین سالگرد کاشی گلدیس

زمان را همراهِ خود کرده‌ایم تا به زمینی بایر هویت بخشیم و تاریخ خود را بسازیم. امروز که از پسِ بیست و یک سال به تجربۀ خویش می‌نگریم آن را سرشار از جنبش و آفرینش می یابیم.
بیست و یک سال زیبایی، تحقیق و توسعه، کیفیت و فناوری را به عرصه آورده‌ایم.
هر روز کوشیده‌ایم بسیاری را به تکاپو اندازیم و بذر امید در زندگی‌ها بپروریم؛ با ثبت برندهای جدید، محصولاتی متنوع را به بازار عرضه کرده‌ایم؛ از متخصصان، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های نو بهره گرفته‌ایم تا امروز با غرور و افتخار به این تاریخ خود‌ساخته و زمان پشت سر نهاده بنگریم.