منو بستن

حضور شرکت گلدیس کاشی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک

حضور شرکت گلدیس کاشی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک

حضور شرکت گلدیس کاشی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک

رویداد “معرفی نیازهای فناوری صنعت کاشی و سرامیک” در تاریخ سوم و چهارم اسفند 1401 با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، فن بازار منطقه‌ای استان یزد و تعدادی از صنایع استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان برگزار شد. این رویداد با هدف رفع نیازهای صنایع فعال در حوزه تولید محصولات سرامیکی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آنها توسط فناوران و متخصصان برگزار شد. در این رویداد (که به صورت ریورس پیچ انجام شد) شرکت‌های حوزه کاشی و سرامیک به ارائه نیازهای فناورانه پرداخته و پس از آن از طریق جلسات تخصصی، شرکت‌های فناور با صنایع در مورد زمینه‌های همکاری مذاکره نمودند. شرکت گلدیش کاشی در این رویداد 4 نیاز فناورانه به شرح زیر ارائه نمود:

  1. بهسازی عملکرد قطعات و خدمات پشتیبانی دستگاه
  2. بازگرداندن بخار آب حاصل از داریرها به فرایند تولید
  3. تصفیه پساب‌های زیرسطحی
  4. تصفیه پساب حاصل از دستگاه پولیش

شرکت گلدیس کاشی از فناوران و متخصصان دعوت به عمل می‌آورد پیشنهادهای عملیاتی خود در مورد موارد مذکور را به آدرس info@goldiscorp.com ارسال نمایند.

 

حضور شرکت گلدیس کاشی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک
حضور شرکت گلدیس کاشی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک
حضور شرکت گلدیس کاشی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک