منو بستن

همکاری مشترک شرکت گلدیس کاشی و فیلیمو

همکاری مشترک شرکت گلدیس کاشی و فیلیمو

شرکت گلدیس کاشی در راستای اهداف بازاریابی و تبلیغات خود با توجه به فراگیر شدن VOD ها در کشور اقدام به همکاری مشترک، با پلتفرم سینمای خانگی فیلیمو به صورت اسپانسرینگ نموده است.

تقدیم برنامه چهارمین قسمت سریال پر مخاطب آکتور با هنرمندی نوید محمدزاده و احمد مهرانفر با مشارکت گلدیس کاشی صورت گرفته، امیدواریم از دیدن آن لذت ببرید.

رویاهایت را کاشی کن.

شرکت گلدیس کاشی در راستای اهداف بازاریابی و تبلیغات خود با توجه به فراگیر شدن VOD ها در کشور اقدام به همکاری مشترک، با پلتفرم سینمای خانگی فیلیمو به صورت اسپانسرینگ نموده است.
اسپانسری، در آخرین قسمت سریال پر مخاطب سقوط با مشارکت گلدیس کاشی صورت گرفته است، امیدواریم از دیدن آن لذت ببرید

رویاهایت را کاشی کن – گلدیس کاشی

سریال سقوط، فیلیمو، گلدیس کاشی