ویدیو رویداد گلدیس کاشی 1398

ویدیو رویداد گلدیس کاشی 1398

رویداد گلدیس کاشی در تیرماه  1398 در گالری باروک تهران برگزار شد. مراسم صبح این رویداد به جایزه بشکو ویژه مسابقه طراحی کاشی اختصاص داشت و در مراسم عصر گلدیس کاشی میزبان نمایندگان فروش خود بود.
2020-07-25T12:16:14+00:00