توضیحات جوایز:

  • تخفیف‌ها زیر فاکتورهای فروش گلدیس ثبت می‌گردد.
  • اعتبار داده شده جهت خرید کالا از شرکت گلدیس می‌باشد.