منو بستن
درباره ما

تـاریخچه گـلدیس کـاشی

گـلدیس کـاشی در سـال 1381 نه تنها با هـدف ارتقاء کـیفیت محصولات بلکه جـهت افزایش سهولت در تامین نیاز مشتریان در شهر یزد در محیطی به وسعت 4500 مترمربع تاسیس شد.
بـا گـذشت کمتر از سـه سـال از تاسیس گلدیس کاشی طیف گسترده‌ای از محصولات تولید شدند که نه تنها با استانداردهای اروپایی مطابقت داشتند بلکه شیوه‌های کنترل کیفیت ما تا حد زیادی فراتر از این استاندارد نیز بودند.
مـا برای تضمین کـیفیت بالای این محصولات همواره از بـهترین طرح‌ها، فـرآیندهای تـولیدی و مـاشین آلات ایتالیایی استفاده می‌کنیم. نقطه قـوت مـنحصر به‌فـرد مـا در صـنعت سـرامیک شبکـه توزیعی است که ایجاد کرده‌ایم که این امکان را فراهم آورده تا فـاصله میان خود به عنوان تولید کننده و فروشندگان‌مان را کم کرده و به لحاظ زمان توانستیم، میزان بالای رضایت‌مندی مشتریان را فراهم آوریم.

''رویاهایت را کاشی کن''

بیانیه ماموریت سازمان

ماموریت ما این است که اولین انتخاب برای ذینفعان کلیدی خود از جمله: مشتریان، مصرف‌کنندگان و پـرسنل باشیم و با بکارگیری دانـش و تجربیات گذشته، تحلیل و بررسی حال و برنامه‌ریزی برای آیـنده سازمانی مصرف کننده محور، مـتمایز و با گستره تنوع بالا باشیم که از طریق محصـولات، خـدمات و پیکره سـازمان خود؛ الهام بخشی، کیفیت، نوع‌آوری و راحتی را در راه آسـایش و رفـاه مردم ارئه می‌کند.

بیانیه چشم انداز

گلدیس; الهام بخشی، کیفیت و راحتی را از طـریق نـوآوری بـه ارمـغان می آورد.

بیانیه جایگاه برند

کیفیت و زیبایی شایسته حریم امن خانه‌هایتان است.